Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017 r. przewoźnicy samorządowi przygotowali ofertę specjalną Wspólny Bilet Samorządowy.

„Wspólny Bilet Samorządowy” jest biletem imiennym i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy uruchamianych przez niżej wymienionych przewoźników:

 • Koleje Śląskie Sp. z o.o. (KŚ),
 • Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (WKD),
 • Koleje Małopolskie sp. z o.o. (KMŁ),
 • Arriva RP Sp. z o.o. (Arriva),
 • Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (KW),
 • Koleje Dolnośląskie S.A. (KD),
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. (ŁKA),
 • „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (KM).

„Wspólny Bilet Samorządowy” nie uprawnia do przejazdów w pociągach:

 1. komercyjnych KM – Słoneczny i Słoneczny BIS,
 2. ŁKA – ŁKA Sprinter,
 3. komercyjnych Arriva,
 4. KD - “KD-Specjal”, "KD-Premium" i “Pociąg do Kultury”,
 5. KMŁ – na odcinku Kraków Olszanica – Kraków Lotnisko,
 6. komercyjnych KŚ oraz na odcinku Chałupki – Bohumin;

„Wspólny Bilet Samorządowy” ważny jest 24 godziny od określonej na nim daty i godziny zakupu lub godziny wskazanej przez nabywcę.

Cena biletu jest zryczałtowana i wynosi wg taryfy normalnej 49,00 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg i opustów. 

W WKD oferta dostępna jest w następujących kanałach sprzedaży, tj.: kasy biletowe, stacjonarne automaty biletowe (zainstalowane na stacjach / przystankach), mobilne automaty biletowe (zlokalizowane w pociągach WKD) oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash.

Warunki taryfowe oferty specjalnej Wspólny Bilet Samorządowy obowiązujące od 01.04.2024 r.

Załącznik do oferty – Kanały dystrybucji biletów oferty Wspólny Bilet Samorządowy u poszczególnych przewoźników obowiązujące od 01.04.2024r.

Lista instytucji i obiektów, przyznających zniżki posiadaczom „Wspólnego Biletu Samorządowego” obowiązująca od 01.05.2024 r.