Uwaga – obecnie brak wejścia pozbawionego barier architektonicznych dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Najbliższa stacja pozbawiona w/w barier – Warszawa Śródmieście WKD

DOJŚCIE OD STRONY UL. TOWAROWEJ – SCHODY
DOJŚCIE OD STRONY UL. TOWAROWEJ – SCHODY
DOJŚCIE OD STRONY UL. TOWAROWEJ - SCHODY
DOJŚCIE OD STRONY UL. TOWAROWEJ - SCHODY
DOJŚCIE OD STRONY UL. TOWAROWEJ - SCHODY
DOJŚCIE OD STRONY UL. TOWAROWEJ - SCHODY
DOJŚCIE OD STRONY BUDYNKU DWORCA – SCHODY
DOJŚCIE OD STRONY BUDYNKU DWORCA – SCHODY
DOJŚCIE OD STRONY BUDYNKU DWORCA – SCHODY
DOJŚCIE OD STRONY BUDYNKU DWORCA – SCHODY