1. Administratorem danych osobowych jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Joannę Makowską - Budźko nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu kontaktowym przetwarzane będą w celu rejestracji korespondencji i udzielenia odpowiedzi jak również dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na wywiązaniu się z terminowego odpowiadania na pisma (art. 6 ust. 1 lit. f , art. 9 ust. 2 lit. a RODO) przez okres 3 lat od otrzymania zgłoszenia.
 4. Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług pocztowych i kurierskich.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 6. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zapytanie.
 7. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.