Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w 2017 r. przewiozła 7 748 508 pasażerów, czyli o 12,51% więcej, jak w 2016r.

W ten sposób Spółka odnotowała jeden z lepszych wyników przewozowych na przestrzeni kilku ostatnich lat. Na osiągnięcie tego bardzo dobrego rezultatu miały wpływ następujące czynniki:
1. wysoka punktualność i niezawodność kursowania pociągów WKD,
2. stabilność oferty przewozowej,
3. skuteczna polityka marketingowa Spółki,
4. inwestycje dotyczące taboru i zarządzanej infrastruktury, które poprawiły bezpieczeństwo oraz komfort podróży.

Wzrost liczby przewiezionych pasażerów na linii WKD, związany był dodatkowo z prowadzonym przez PKP PLK S.A. remontem infrastruktury kolejowej na linii kolejowej nr 447, podczas którego część pasażerów korzystających standardowo z przejazdów pociągami spółki „Koleje Mazowieckie – KM” i SKM, na czas utrudnień przesiadło się do pociągów WKD.