Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 15 sierpnia 2021 r. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464):

  • legitymacje studenckie,
  • legitymacje służbowe nauczycieli akademickich,
  • legitymacje doktoranta,

pozostają ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia, tj. do 14 października 2021 r. Od 15 października br. konieczne będzie posiadanie na legitymacjach nowego hologramu potwierdzającego status studenta lub doktoranta w danym semestrze bieżącego roku akademickiego.