Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w okresie od 29.07.2022 r. do 31.08.2022 r. kasa biletowa zlokalizowana w Grodzisku Mazowieckim czynna będzie w następujących godzinach:

  • w dni powszednie w godz. 7:00-11:00 oraz 15:00-19:00, wyjątek stanowi środa w godz. 7:00-13:00 oraz 15:00-19:00;
  • w soboty w godz. 8:00-15:00;
  • w niedziele i święta w godz. 9:30-14:30.

Ponadto informujemy, iż bilety WKD można nabyć:

  • w automacie biletowym zlokalizowanym przy sklepie spożywczym,
  • za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów WKD,
  • w aplikacjach mobilnych mPay i SkyCash,
  • w innych uprawnionych punktach zlokalizowanych na pozostałych stacjach/przystankach.

Przypominamy, iż bilety jednorazowe WKD można nabyć w przedsprzedaży, tj. „na zapas”.


Zmiana lokalizacji kasy biletowej Grodzisk Maz. Radońska

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w związku z rozpoczęciem prac budowalnych na terenie stacji Grodzisk Maz. Radońska w dniu 15 lipca 2022 r. (piątek)  nastąpi przeniesienie kasy biletowej WKD do tymczasowego kontenera zlokalizowanego na parkingu przy wjeździe na teren firmy WKD od strony ulicy Radońskiej.

Nowa lokalizacja kasy biletowej będzie funkcjonować do czasu zakończenia prac na w/w stacji.

Mając na uwadze powyższe w dniu 15 lipca 2022 r. kasa czynna będzie od godz. 11:30.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

image0