BILETY JEDNORAZOWE

Do przejazdu jednorazowego uprawnia bilet jednorazowy strefowy czasowy, skasowany w danym pociągu, na przejazd w danej strefie czasowej. W przypadku uszkodzenia kasownika elektronicznego w wagonie, podróżny obowiązany jest skasować bilet w drugim kasowniku umieszczonym w tym wagonie, a w razie uszkodzenia obydwu kasowników (i tylko w tym wypadku) dopuszcza się skasowanie biletu odręcznie przez podróżnego – w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały np. długopisem: datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.

Bilet na przejazd jest ważny w:

  • I strefie czasowej – do 19 minut
  • II strefie czasowej – do 38 minut
  • III strefie czasowej – powyżej 38 minut

od skasowania, wg czasu przejazdu określonego w rozkładzie jazdy pociągów. Nie planowanego postoju pociągu (opóźnienia) nie wlicza się do czasu ważności biletu.

 

Bilety jednorazowe można nabyć na przejazdy wg taryfy:

  • normalnej
  • z ulgą handlową 45%, 50%, 80%, 85%, dla kolejarzy, 100%
  • z ulgą ustawową: 33%, 37%, 49%, 51%,78%, 93%, 95%, 100%

UWAGA! Bilet jest ważny tylko w pociągu, w którym został skasowany.

Osoby uprawnione do ulgi 100% zobowiązane są posiadać ważny bilet na przejazd. Podróżni nie posiadający takiego biletu traktowani będą jak bez ważnego biletu, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tego tytułu.

Na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej obowiązują bilety nabyte wyłącznie w:

 

kasie biletowej WKD
kasie biletowej WKD
placówce handlowej upoważnionej przez WKD
placówce handlowej upoważnionej przez WKD
automacie biletowym WKD
automacie biletowym WKD
przez aplikację mobilną
przez aplikację mobilną
przez stronę www
przez stronę www

I strefa czasowa

do 19 minut

I strefa czasowa

Taryfa normalna
4,10 zł
Taryfa ulgowa 33%
(ulga ustawowa)
2,75 zł
Taryfa ulgowa 37%
(ulga ustawowa)
2,58 zł
Taryfa ulgowa 45%
(ulga handlowa) Bilet Miejski w obrębie Gminy Grodzisk Maz.
2,26 zł
Taryfa ulgowa 45%
(ulga handlowa) Bilet Miejski w obrębie miasta Pruszków
2,26 zł
Taryfa ulgowa 49%
(ulga ustawowa)
2,09 zł
Taryfa ulgowa 50%
(ulga handlowa)
2,05 zł
Taryfa ulgowa 51%
(ulga ustawowa)
2,01 zł
Taryfa ulgowa 78%
(ulga ustawowa)
0,90 zł
Taryfa ulgowa 80%
(ulga handlowa)
-
Taryfa ulgowa 85%
(ulga handlowa)
0,62 zł
Taryfa ulgowa 93%
(ulga ustawowa)
0,29 zł
Taryfa ulgowa 95%
(ulga ustawowa)
0,21 zł
Kolejarz
-
Taryfa ulgowa 100%
(ulga ustawowa)
0,00 zł
Taryfa ulgowa 100%
(ulga handlowa) Senior 65+ Podkowa Leśna Dzieci i Młodzież Podkowa Leśna
0,00 zł
BILET ABONAMENTOWY
(5 przejazdów odpłatnych + 1 gratis)
20,50 zł

II strefa czasowa

do 38 minut

II strefa czasowa

Taryfa normalna
5,50 zł
Taryfa ulgowa 33%
(ulga ustawowa)
3,69 zł
Taryfa ulgowa 37%
(ulga ustawowa)
3,47 zł
Taryfa ulgowa 45%
(ulga handlowa) Bilet Miejski w obrębie Gminy Grodzisk Maz.
-
Taryfa ulgowa 45%
(ulga handlowa) Bilet Miejski w obrębie miasta Pruszków
-
Taryfa ulgowa 49%
(ulga ustawowa)
2,81 zł
Taryfa ulgowa 50%
(ulga handlowa)
2,75 zł
Taryfa ulgowa 51%
(ulga ustawowa)
2,70 zł
Taryfa ulgowa 78%
(ulga ustawowa)
1,21 zł
Taryfa ulgowa 80%
(ulga handlowa)
-
Taryfa ulgowa 85%
(ulga handlowa)
0,83 zł
Taryfa ulgowa 93%
(ulga ustawowa)
0,39 zl
Taryfa ulgowa 95%
(ulga ustawowa)
0,28 zł
Kolejarz
-
Taryfa ulgowa 100%
(ulga ustawowa)
0,00 zł
Taryfa ulgowa 100%
(ulga handlowa) Senior 65+ Podkowa Leśna Dzieci i Młodzież Podkowa Leśna
-
BILET ABONAMENTOWY
(5 przejazdów odpłatnych + 1 gratis)
27,50 zł

III strefa czasowa

powyżej 38 minut

III strefa czasowa

Taryfa normalna
8,00 zł
Taryfa ulgowa 33%
(ulga ustawowa)
5,36 zł
Taryfa ulgowa 37%
(ulga ustawowa)
5,04 zł
Taryfa ulgowa 45%
(ulga handlowa) Bilet Miejski w obrębie Gminy Grodzisk Maz.
-
Taryfa ulgowa 45%
(ulga handlowa) Bilet Miejski w obrębie miasta Pruszków
-
Taryfa ulgowa 49%
(ulga ustawowa)
4,08 zł
Taryfa ulgowa 50%
(ulga handlowa)
4,00 zł
Taryfa ulgowa 51%
(ulga ustawowa)
3,92 zł
Taryfa ulgowa 78%
(ulga ustawowa)
1,76 zł
Taryfa ulgowa 80%
(ulga handlowa)
2,05 zł
Taryfa ulgowa 85%
(ulga handlowa)
1,20 zł
Taryfa ulgowa 93%
(ulga ustawowa)
0,56 zł
Taryfa ulgowa 95%
(ulga ustawowa)
0,40 zł
Kolejarz
2,05 zł
Taryfa ulgowa 100%
(ulga ustawowa)
0,00 zł
Taryfa ulgowa 100%
(ulga handlowa) Senior 65+ Podkowa Leśna Dzieci i Młodzież Podkowa Leśna
-
BILET ABONAMENTOWY
(5 przejazdów odpłatnych + 1 gratis)
40,00 zł
BILET JEDNORAZOWY DLA MICHAŁOWICZANINA
obowiązujący na linii WKD pomiędzy przystankami Nowa Wieś Warszawska - Warszawa Salomea

ważny do 12 minut

od momentu skasowania wg rozkładowego czasu przejazdu

Bilet Michałowiczanina N
2,50 zl
Bilet Michałowiczanina Uczeń/Student
1,50 zł
Bilet Michałowiczanina SENIOR
1,50 zł

ważny do 19 minut

od momentu skasowania wg rozkładowego czasu przejazdu

Bilet Michałowiczanina N
3,00 zł
Bilet Michałowiczanina Uczeń/Student
2,00 zł
Bilet Michałowiczanina SENIOR
2,00 zł
 

BILETY JEDNORAZOWE ABONAMENTOWE

(5 przejazdów odpłatnych + 1 gratis)
Bilet abonamentowy uprawnia do 6 przejazdów w danej strefie czasowej, za który przewoźnik pobiera opłatę wg taryfy normalnej, stanowiącą równowartość ceny za 5 przejazdów w danej relacji.

Ceny biletów abonamentowych:
I strefa - 20,50 zł
II strefa - 27,50 zł
III strefa - 40,00 zł

Podróżny obowiązany jest skasować pojedyńczy bilet abonamentowy na określony przejazd w kasowniku, zaraz po wejściu do pociągu.

Bilety abonamentowe można nabyć w:

kasie biletowej WKD (kasa wydaje 6 kolejno zakupionych biletów)
kasie biletowej WKD (kasa wydaje 6 kolejno zakupionych biletów)
stacjonarnym automacie biletowym WKD (automat wydaje 6 kolejno zakupionych biletów jednorazowych z tym samym numerem biletu)
stacjonarnym automacie biletowym WKD (automat wydaje 6 kolejno zakupionych biletów jednorazowych z tym samym numerem biletu)
przez stronę www
przez stronę www

BILETY JEDNORAZOWE MIEJSKIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

Bilet miejski uprawnia do jednorazowego przejazdu pociągami na linii WKD w tzw. „strefie miejskiej” znajdującej się w obrębie Gminy Grodzisk Mazowiecki ograniczonej stacjami: Grodzisk Maz. Radońska – Grodzisk Maz. Jordanowice – Grodzisk Maz. Piaskowa – Grodzisk Maz. Okrężna;

Bilet może nabyć mieszkaniec miasta Grodzisk Mazowiecki, który posiada Grodziską Kartę Mieszkańca.

Opłata za BILET MIEJSKI wynosi 2,26 zł

Bilety miejskie można nabyć w:

kasie biletowej WKD
kasie biletowej WKD
automacie biletowym WKD
automacie biletowym WKD
przez stronę www
przez stronę www

BILETY JEDNORAZOWE MIEJSKIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRUSZKÓW

Bilet miejski uprawnia do jednorazowego przejazdu pociągami na linii WKD w tzw. ,,strefie miejskiej'' znajdującego się w obrębie miasta Pruszkowa, ograniczonego stacjami: Pruszków WKD,Tworki i Malichy.

Bilet może nabyć mieszkaniec miasta Pruszkowa, który posiada Pruszkowską Kartę Mieszkańca.

Opłata za BILETY MIEJSKI wynosi 2,26 zł.

Bilety miejskie można nabyć w:

kasie biletowej WKD
kasie biletowej WKD
automacie biletowym WKD
automacie biletowym WKD
przez stronę www
przez stronę www

BILET ,,SENIOR 65+" ORAZ ,,DZIECI I MŁODZIEŻ'' MIASTA PODKOWA LEŚNA

Bilet „SENIOR 65+ miasta Podkowa Leśna” może  nabyć osoba, która ukończyła 65 rok życia i jest mieszkańcem miasta Podkowa Leśna, natomiast bilet „DZIECI i MŁODZIEŻ miasta Podkowa Leśna” mogą nabyć dzieci oraz młodzież ucząca się do 26 roku życia, którzy są mieszkańcami miasta Podkowa Leśna

Dokumentem uprawniającym do nabycia biletu „SENIOR 65+ miasta Podkowa Leśna” lub „DZIECI i MŁODZIEŻ miasta Podkowa Leśna” jest Karta Mieszkańca miasta Podkowa Leśna.

Bilet uprawnia do jednorazowego przejazdu linią WKD w tzw. strefie miejskiej znajdującej się w obrębie miasta Podkowa Leśna, ograniczonej stacjami: Podkowa Leśna Zachodnia – Podkowa Leśna Główna – Podkowa Leśna Wschodnia. Bilet wydaje się na przejazd wszystkimi pociagami przewidzianymi w rozkładzie jazdy.

Bilet ważny jest od momentu skasowania – w danym pociągu, tylko w obrębie miasta Podkowa Leśna.

Bilet powinien być zaopatrzony w nadruk „SENIOR 65+ miasta Podkowa Leśna” lub „DZIECI i MŁODZIEŻ miasta Podkowa Leśna”.

Bilet „SENIOR 65+ miasta Podkowa Leśna” lub „DZIECI i MŁODZIEŻ miasta Podkowa Leśna” wydawany jest podróżnemu nieodpłatnie w kasie biletowej po okazaniu Karty Mieszkańca Podkowa Leśna.

BILETY JEDNORAZOWE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MICHAŁOWICE

Bilet Michałowiczania uprawnia do jednorazowego przejazdu linią WKD znajdującej się w obrębie Gminy Michałowice , ograniczonej stacjami: Nowa Wieś Warszawska – Komorów – Pruszków – Tworki – Malichy – Reguły – Michałowice – Opacz – Warszawa Salomea;

Bilet powinien być zaopatrzony w nadruk „BILET MICHAŁOWICZNINA”;

Bilet dedykowany jest n/w mieszkańcom Gminy Michałowice:

  1. Bilet Michałowiczanina NORMALNY – dla każdego mieszkańca;
  2. Bilet Michalowicznina UCZEŃ/STUDENT – dla mieszkańca będącego uczniem lub studentem do ukończenia 26 roku życia;
  3. Bilet Michałowiczanina SENIOR - dla mieszkańca powyżej 65 roku życia;

Dokumentem uprawniającym do nabycia biletu jednorazowego dla mieszkańca Gminy Michałowice jest Karta Mieszkańca Gminy Michałowice oraz dodatkowo odpowiedni dokument legitymacji szkolnej , legitymacji studenckiej, dowód osobisty pozwalający określić wiek podróżnego;

Opłaty za bilety jednorazowe wynoszą:

BILET JEDNORAZOWY DLA MICHAŁOWICZANINA
obowiązujący na linii WKD pomiędzy przystankami Nowa Wieś Warszawska - Warszawa Salomea
  ważny do 12 minut od momentu
skasowania wg rozkładowego
czasu przejazdu
ważny do 19 minut od momentu skasowania
wg rozkładowego czasu przejazdu
Bilet Michałowiczanina N 2,50 zł 3,00 zł
Bilet Michałowiczanina Uczeń/Student 1,50 zł 2,00 zł
Bilet Michałowiczanina SENIOR 1,50 zł 2,00 zł

 

Bilety Michałowiczanina można nabyć w:

kasie biletowej WKD
kasie biletowej WKD
automacie biletowym WKD
automacie biletowym WKD
przez aplikację mobilną
przez aplikację mobilną
przez stronę www
przez stronę www