BILETY JEDNORAZOWE

Do przejazdu jednorazowego uprawnia bilet jednorazowy strefowy czasowy, skasowany w danym pociągu, na przejazd w danej strefie czasowej. W przypadku uszkodzenia kasownika elektronicznego w wagonie, podróżny obowiązany jest skasować bilet w drugim kasowniku umieszczonym w tym wagonie, a w razie uszkodzenia obydwu kasowników (i tylko w tym wypadku) dopuszcza się skasowanie biletu odręcznie przez podróżnego – w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały np. długopisem: datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.

Bilet na przejazd jest ważny w:

  • I strefie czasowej – do 19 minut
  • II strefie czasowej – do 38 minut
  • III strefie czasowej – powyżej 38 minut

od skasowania, wg czasu przejazdu określonego w rozkładzie jazdy pociągów. Nie planowanego postoju pociągu (opóźnienia) nie wlicza się do czasu ważności biletu.

 

Bilety jednorazowe można nabyć na przejazdy wg taryfy:

  • normalnej
  • z ulgą handlową 45%, 50%, 80%, 85%, dla kolejarzy, 100%
  • z ulgą ustawową: 33%, 37%, 49%, 51%,78%, 93%, 95%, 100%

UWAGA! Bilet jest ważny tylko w pociągu, w którym został skasowany.

Osoby uprawnione do ulgi 100% zobowiązane są posiadać ważny bilet na przejazd. Podróżni nie posiadający takiego biletu traktowani będą jak bez ważnego biletu, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tego tytułu.

Na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej obowiązują bilety nabyte wyłącznie w:

 

kasie biletowej WKD
kasie biletowej WKD
placówce handlowej upoważnionej przez WKD
placówce handlowej upoważnionej przez WKD
automacie biletowym WKD
automacie biletowym WKD
przez aplikację mobilną
przez aplikację mobilną

I strefa czasowa

do 19 minut

I strefa czasowa

Taryfa normalna
4,10 zł
Taryfa ulgowa 33%
(ulga ustawowa)
2,75 zł
Taryfa ulgowa 37%
(ulga ustawowa)
2,58 zł
Taryfa ulgowa 45%
(ulga handlowa) Bilet Miejski w obrębie Gminy Grodzisk Maz.
2,26 zł
Taryfa ulgowa 45%
(ulga handlowa) Bilet Miejski w obrębie miasta Pruszków
2,26 zł
Taryfa ulgowa 49%
(ulga ustawowa)
2,09 zł
Taryfa ulgowa 50%
(ulga handlowa)
2,05 zł
Taryfa ulgowa 51%
(ulga ustawowa)
2,01 zł
Taryfa ulgowa 78%
(ulga ustawowa)
0,90 zł
Taryfa ulgowa 80%
(ulga handlowa)
-
Taryfa ulgowa 85%
(ulga handlowa)
0,62 zł
Taryfa ulgowa 93%
(ulga ustawowa)
0,29 zł
Taryfa ulgowa 95%
(ulga ustawowa)
0,21 zł
Kolejarz
-
Taryfa ulgowa 100%
(ulga ustawowa)
0,00 zł
Taryfa ulgowa 100%
(ulga handlowa) Senior 65+ Podkowa Leśna Dzieci i Młodzież Podkowa Leśna
0,00 zł
BILET ABONAMENTOWY
(5 przejazdów odpłatnych + 1 gratis)
20,50 zł

II strefa czasowa

do 38 minut

II strefa czasowa

Taryfa normalna
5,50 zł
Taryfa ulgowa 33%
(ulga ustawowa)
3,69 zł
Taryfa ulgowa 37%
(ulga ustawowa)
3,47 zł
Taryfa ulgowa 45%
(ulga handlowa) Bilet Miejski w obrębie Gminy Grodzisk Maz.
-
Taryfa ulgowa 45%
(ulga handlowa) Bilet Miejski w obrębie miasta Pruszków
-
Taryfa ulgowa 49%
(ulga ustawowa)
2,81 zł
Taryfa ulgowa 50%
(ulga handlowa)
2,75 zł
Taryfa ulgowa 51%
(ulga ustawowa)
2,70 zł
Taryfa ulgowa 78%
(ulga ustawowa)
1,21 zł
Taryfa ulgowa 80%
(ulga handlowa)
-
Taryfa ulgowa 85%
(ulga handlowa)
0,83 zł
Taryfa ulgowa 93%
(ulga ustawowa)
0,39 zl
Taryfa ulgowa 95%
(ulga ustawowa)
0,28 zł
Kolejarz
-
Taryfa ulgowa 100%
(ulga ustawowa)
0,00 zł
Taryfa ulgowa 100%
(ulga handlowa) Senior 65+ Podkowa Leśna Dzieci i Młodzież Podkowa Leśna
-
BILET ABONAMENTOWY
(5 przejazdów odpłatnych + 1 gratis)
27,50 zł

III strefa czasowa

powyżej 38 minut

III strefa czasowa

Taryfa normalna
8,00 zł
Taryfa ulgowa 33%
(ulga ustawowa)
5,36 zł
Taryfa ulgowa 37%
(ulga ustawowa)
5,04 zł
Taryfa ulgowa 45%
(ulga handlowa) Bilet Miejski w obrębie Gminy Grodzisk Maz.
-
Taryfa ulgowa 45%
(ulga handlowa) Bilet Miejski w obrębie miasta Pruszków
-
Taryfa ulgowa 49%
(ulga ustawowa)
4,08 zł
Taryfa ulgowa 50%
(ulga handlowa)
4,00 zł
Taryfa ulgowa 51%
(ulga ustawowa)
3,92 zł
Taryfa ulgowa 78%
(ulga ustawowa)
1,76 zł
Taryfa ulgowa 80%
(ulga handlowa)
2,05 zł
Taryfa ulgowa 85%
(ulga handlowa)
1,20 zł
Taryfa ulgowa 93%
(ulga ustawowa)
0,56 zł
Taryfa ulgowa 95%
(ulga ustawowa)
0,40 zł
Kolejarz
2,05 zł
Taryfa ulgowa 100%
(ulga ustawowa)
0,00 zł
Taryfa ulgowa 100%
(ulga handlowa) Senior 65+ Podkowa Leśna Dzieci i Młodzież Podkowa Leśna
-
BILET ABONAMENTOWY
(5 przejazdów odpłatnych + 1 gratis)
40,00 zł
BILET JEDNORAZOWY DLA MICHAŁOWICZANINA
obowiązujący na linii WKD pomiędzy przystankami Nowa Wieś Warszawska - Warszawa Salomea

ważny do 12 minut

od momentu skasowania wg rozkładowego czasu przejazdu

Bilet Michałowiczanina N
2,50 zl
Bilet Michałowiczanina Uczeń/Student
1,50 zł
Bilet Michałowiczanina SENIOR
1,50 zł

ważny do 19 minut

od momentu skasowania wg rozkładowego czasu przejazdu

Bilet Michałowiczanina N
3,00 zł
Bilet Michałowiczanina Uczeń/Student
2,00 zł
Bilet Michałowiczanina SENIOR
2,00 zł
 

BILETY JEDNORAZOWE ABONAMENTOWE

(5 przejazdów odpłatnych + 1 gratis)
Bilet abonamentowy uprawnia do 6 przejazdów w danej strefie czasowej, za który przewoźnik pobiera opłatę wg taryfy normalnej, stanowiącą równowartość ceny za 5 przejazdów w danej relacji.

Ceny biletów abonamentowych:
I strefa - 20,50 zł
II strefa - 27,50 zł
III strefa - 40,00 zł

Podróżny obowiązany jest skasować kupon biletu abonamentowego na określony przejazd w kasowniku, zaraz po wejściu do pociągu. Kupon stanowi integralną część biletu abonamentowego i do czasu zakończenia przejazdu nie wolno go odrywać. Kupon oderwany od biletu jest nieważny.

Bilety abonamentowe można nabyć w:

kasie biletowej WKD (kasa wydaje 6 kolejno zakupionych biletów)
kasie biletowej WKD (kasa wydaje 6 kolejno zakupionych biletów)
placówce handlowej upoważnionej przez WKD
placówce handlowej upoważnionej przez WKD
automacie biletowym WKD (automat wydaje 6 kolejno zakupionych biletów jednorazowych z tym samym numerem biletu)
automacie biletowym WKD (automat wydaje 6 kolejno zakupionych biletów jednorazowych z tym samym numerem biletu)

BILETY JEDNORAZOWE MIEJSKIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

Bilet miejski uprawnia do jednorazowego przejazdu pociągami na linii WKD w tzw. „strefie miejskiej” znajdującej się w obrębie Gminy Grodzisk Mazowiecki ograniczonej stacjami: Grodzisk Maz. Radońska – Grodzisk Maz. Jordanowice – Grodzisk Maz. Piaskowa – Grodzisk Maz. Okrężna;

Bilet może nabyć mieszkaniec miasta Grodzisk Mazowiecki, który posiada Grodziską Kartę Mieszkańca.

Opłata za BILET MIEJSKI wynosi 2,26 zł

Bilety miejskie można nabyć w:

kasie biletowej WKD
kasie biletowej WKD
automacie biletowym WKD
automacie biletowym WKD

BILETY JEDNORAZOWE MIEJSKIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRUSZKÓW

Bilet miejski uprawnia do jednorazowego przejazdu pociągami na linii WKD w tzw. ,,strefie miejskiej'' znajdującego się w obrębie miasta Pruszkowa, ograniczonego stacjami: Pruszków WKD,Tworki i Malichy.

Bilet może nabyć mieszkaniec miasta Pruszkowa, który posiada Pruszkowską Kartę Mieszkańca.

Opłata za BILETY MIEJSKI wynosi 2,26 zł.

Bilety miejskie można nabyć w:

kasie biletowej WKD
kasie biletowej WKD
automacie biletowym WKD
automacie biletowym WKD

BILET ,,SENIOR 65+" ORAZ ,,DZIECI I MŁODZIEŻ'' MIASTA PODKOWA LEŚNA

Bilet „SENIOR 65+ miasta Podkowa Leśna” może  nabyć osoba, która ukończyła 65 rok życia i jest mieszkańcem miasta Podkowa Leśna, natomiast bilet „DZIECI i MŁODZIEŻ miasta Podkowa Leśna” mogą nabyć dzieci oraz młodzież ucząca się do 26 roku życia, którzy są mieszkańcami miasta Podkowa Leśna

Dokumentem uprawniającym do nabycia biletu „SENIOR 65+ miasta Podkowa Leśna” lub „DZIECI i MŁODZIEŻ miasta Podkowa Leśna” jest Karta Mieszkańca miasta Podkowa Leśna.

Bilet uprawnia do jednorazowego przejazdu linią WKD w tzw. strefie miejskiej znajdującej się w obrębie miasta Podkowa Leśna, ograniczonej stacjami: Podkowa Leśna Zachodnia – Podkowa Leśna Główna – Podkowa Leśna Wschodnia. Bilet wydaje się na przejazd wszystkimi pociagami przewidzianymi w rozkładzie jazdy.

Bilet ważny jest od momentu skasowania – w danym pociągu, tylko w obrębie miasta Podkowa Leśna.

Bilet powinien być zaopatrzony w nadruk „SENIOR 65+ miasta Podkowa Leśna” lub „DZIECI i MŁODZIEŻ miasta Podkowa Leśna”.

Bilet „SENIOR 65+ miasta Podkowa Leśna” lub „DZIECI i MŁODZIEŻ miasta Podkowa Leśna” wydawany jest podróżnemu nieodpłatnie w kasie biletowej po okazaniu Karty Mieszkańca Podkowa Leśna.

BILETY JEDNORAZOWE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MICHAŁOWICE

Bilet Michałowiczania uprawnia do jednorazowego przejazdu linią WKD znajdującej się w obrębie Gminy Michałowice , ograniczonej stacjami: Nowa Wieś Warszawska – Komorów – Pruszków – Tworki – Malichy – Reguły – Michałowice – Opacz – Warszawa Salomea;

Bilet powinien być zaopatrzony w nadruk „BILET MICHAŁOWICZNINA”;

Bilet dedykowany jest n/w mieszkańcom Gminy Michałowice:

  1. Bilet Michałowiczanina NORMALNY – dla każdego mieszkańca;
  2. Bilet Michalowicznina UCZEŃ/STUDENT – dla mieszkańca będącego uczniem lub studentem do ukończenia 26 roku życia;
  3. Bilet Michałowiczanina SENIOR - dla mieszkańca powyżej 65 roku życia;

Dokumentem uprawniającym do nabycia biletu jednorazowego dla mieszkańca Gminy Michałowice jest Karta Mieszkańca Gminy Michałowice oraz dodatkowo odpowiedni dokument legitymacji szkolnej , legitymacji studenckiej, dowód osobisty pozwalający określić wiek podróżnego;

Opłaty za bilety jednorazowe wynoszą:

BILET JEDNORAZOWY DLA MICHAŁOWICZANINA
obowiązujący na linii WKD pomiędzy przystankami Nowa Wieś Warszawska - Warszawa Salomea
  ważny do 12 minut od momentu
skasowania wg rozkładowego
czasu przejazdu
ważny do 19 minut od momentu skasowania
wg rozkładowego czasu przejazdu
Bilet Michałowiczanina N 2,50 zł 3,00 zł
Bilet Michałowiczanina Uczeń/Student 1,50 zł 2,00 zł
Bilet Michałowiczanina SENIOR 1,50 zł 2,00 zł

 

Bilety Michałowiczanina można nabyć w:

kasie biletowej WKD
kasie biletowej WKD
automacie biletowym WKD
automacie biletowym WKD
przez aplikację mobilną
przez aplikację mobilną