BILETY OKRESOWE

1) BILETY ODCINKOWE OKRESOWE IMIENNE

Bilet odcinkowy imienny uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany. Bilet może być wydany na przejazdy „tam i z powrotem” lub na przejazdy w jedną stronę. Bilety wydaje się na przejazdy we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy.

Wydaje się następujące rodzaje biletów odcinkowych imiennych:

  • TYGODNIOWE - wg taryfy normalnej i z ulgą handlową 50%
  • DWUTYGODNIOWE - wg taryfy normalnej i z ulgą handlową 50%
  • MIESIĘCZNE - wg taryfy normalnej, z ulgą handlową 50%, 80%, dla kolejarzy oraz z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%
  • KWARTALNE - wg taryfy normalnej i z ulgą handlową 50%

Bilety okresowe imienne można nabyć w:

kasie biletowej WKD
kasie biletowej WKD
stacjonarnym automat biletowy WKD
stacjonarnym automat biletowy WKD
mobilnym automat biletowy WKD
mobilnym automat biletowy WKD
przez stronę www
przez stronę www
Ceny biletów okresowych zamieszczone są w załączniku do Taryfy Osobowej i Bagażowej WKD
 

2) BILETY ODCINKOWE OKRESOWE BEZIMIENNE

Bilet odcinkowy bezimienny uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany. Bilet może być wydany tylko na przejazdy „tam i z powrotem”. Bilety wydaje się na przejazdy we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy.

Wydaje się następujące rodzaje biletów odcinkowych bezimiennych:

  • miesięczne - wg taryfy normalnej
  • kwartalne - wg taryfy normalnej

Bilety okresowe bezimienne można nabyć w:

kasie biletowej WKD
kasie biletowej WKD
stacjonarnym automat biletowy WKD
stacjonarnym automat biletowy WKD
mobilnym automat biletowy WKD
mobilnym automat biletowy WKD

3) BILETY MIESIĘCZNE WEEKENDOWE BEZIMIENNE

Bilet weekendowy miesięczny bezimienny uprawnia do dowolnej liczby przejazdów między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany w ciągu kolejno następujących po sobie weekendów (sobota, niedziela) oraz we wszystkie dni świąteczne, w okresie obowiązywania biletu (miesiąca).

Bilet weekendowy wydaje się tylko na przejazdy "tam i z powrotem".

Biletu nie można foliować, wymieniać na bilet ważny na przejazdy w innej relacji albo w pociągach innego przewoźnika ani też przedłużać terminu jego ważności.

Bilet weekendowy można nabyć w:

kasie biletowej WKD
kasie biletowej WKD
stacjonarnym automat biletowy WKD
stacjonarnym automat biletowy WKD
mobilnym automat biletowy WKD
mobilnym automat biletowy WKD

4) BILETY OKRESOWE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MICHAŁOWICE:

Bilet Michałowiczanina okresowy miesięczny/kwartalny uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów w obrębie relacji na nim wskazanej;

Bilet może nabyć każda osoba będąca mieszkańcem Gminy Michałowice (ograniczonej stacjami: Nowa Wieś Warszawska – Komorów – Pruszków – Tworki – Malichy – Reguły – Michałowice – Opacz – Warszawa Salomea);

Dokumentem uprawniającym do nabycia biletu okresowego dla mieszkańca Gminy Michałowice jest Karta Mieszkańca Gminy Michałowice oraz dodatkowo odpowiedni dokument legitymacji szkolnej , legitymacji studenckiej, dowód osobisty pozwalający określić wiek podróżnego;

Bilety wydaje się na przejazd „tam” oraz „tam i z powrotem;

Bilety można nabyć w:

kasie biletowej WKD
kasie biletowej WKD
stacjonarnym automat biletowy WKD
stacjonarnym automat biletowy WKD
mobilnym automat biletowy WKD
mobilnym automat biletowy WKD
przez stronę www
przez stronę www