Informacje ogólne

Spółka WKD zmienia się dla Państwa! Naszym celem jest minimalizowanie barier architektonicznych, tak aby poprawić dostępność infrastruktury peronowej zapewniając bezpieczną i komfortową podróż BEZ BARIER. Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerom wymagającym szczególnego, indywidualnego wsparcia, przeprowadziliśmy Audyt Dostępności pod kątem dostosowania infrastruktury kolejowej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu, wzroku oraz słuchu, a teraz wdrażamy jego zalecenia.

Zmiany i udogodnienia wprowadzone w infrastrukturze peronowej pomogą osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej możliwości poruszania się bezpiecznie i bez przeszkód dotrzeć do celu podróży.

Ponadto Spółka WKD osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom o ograniczonej możliwości poruszania się, zapewnia podczas podróży nieodpłatną pomoc w zakresie asysty na linii WKD oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu.

Wszelkie informacje dotyczące dostępności do pociągów WKD oraz udogodnienia zastosowane w pociągach WKD dla osób
z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości poruszania się udzielane są poprzez:

całodobowy kontakt telefoniczny pod nr 22 755 70 82

stronę internetową www.wkd.com.pl

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 

Pomoc na stacjach i przystankach WKD

Potrzebujesz asysty na stacji lub przystanku? Powiadom przewoźnika 24 godziny przed podróżą.

Warunkiem otrzymania pomocy na stacji lub przystanku jest powiadomienie przewoźnika przynajmniej na 24 godziny przed planowaną godziną odjazdu pociągu z danej stacji lub przystanku.

Potrzebę pomocy możesz zgłosić telefonicznie:

 22 755 70 82           – Dyspozytor - CAŁODOBOWO

wypełniając formularz zgłoszenia


Podając poniżej wymagane dane:

 • datę i godzinę przejazdu,
 • relację przejazdu,
 • czy podróżny posiada bilet na przejazd,
 • jeśli zgłoszenia nie dokonuje sam zainteresowany - imię i nazwisko oraz nr telefonu podróżnego lub dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • rodzaj niepełnosprawności lub ograniczenia sprawności ruchowej podróżnego,
 • czy osoba z niepełnosprawnością odbywa podróż sama,
 • czy porusza się na wózku inwalidzkim (rodzaj wózka - elektryczny, składany, ręczny) lub korzysta z jakiegoś sprzętu ortopedycznego (kule, chodzik itp.),
 • inne istotne okoliczności zgłaszanego przejazdu, np. czy podróżny odbywa przejazd z psem przewodnikiem (psem asystującym), z bagażem ręcznym lub rowerem itp.

Osoba zgłaszająca potrzebę asysty informowana jest o godzinie i wyznaczonym miejscu na stacji, w którym podróżny z niepełnosprawnością lub podróżny z ograniczoną możliwością poruszania się powinien oczekiwać na asystę.  Jeżeli nie został określony konkretny termin pojawienia się podróżnego musi on stawić się w wyznaczonym punkcie nie później niż 15 minut przed ogłoszoną godziną odjazdu. 

Potrzebujesz pomocy przy wsiadaniu lub wysiadaniu z pociągu?

Pasażer odbywający podróż bez wcześniejszego zgłoszenia potrzeby pomocy, niezależnie od tego czy podróżuje z osobą towarzyszącą, czy też sam – ma obowiązek zawsze powiadomić maszynistę pociągu o potrzebie udzielenia pomocy.

 • Pomoc udzielana przez maszynistów realizowana jest tylko i wyłącznie pierwszymi drzwiami za kabiną maszynisty (patrząc w kierunku jazdy pociągu). Potrzebę udzielenia pomocy pasażer sygnalizuje poprzez wciśnięcie przycisku z piktogramem osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, umieszczonym na płacie drzwi pociągu.  
 • Podróżny zobowiązany jest do zajęcia na peronie miejsca oznaczonego słupkiem z piktogramem osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
Pamiętaj! Wsiądź do pociągu pierwszymi drzwiami, bądź widoczny dla maszynisty!
Maszynista udzieli pomocy pasażerowi, który:
 1. Zajmie na peronie miejsce wyznaczone słupkiem z piktogramem osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
 2. Następnie, po zatrzymaniu pociągu ustawi się przy pierwszych drzwiach za kabiną maszynisty (patrząc w kierunku jazdy pociągu).
 3. Zasygnalizuje potrzebę udzielenia pomocy poprzez wciśnięcie przycisku z piktogramem osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, umieszczonym na płacie drzwi pociągu.

                                              

          piktogram szary szary przycisk w pociągach serii EN 97  

          piktogram zolty żółty przycisk w pociągach serii EN 100

obsługa rampy

Potrzebę pomocy przy wysiadaniu z pociągu pasażer sygnalizuje poprzez wciśnięcie przycisku z piktogramem osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, umieszczonym na płacie drzwi pociągu, bądź odpowiednim przyciskiem znajdującym się w przestrzeni pasażerskiej (przy miejscu wyznaczonym dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim).

Pamiętaj! Zachowaj ostrożność przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu!

Potrzebujesz skorzystać z rampy najazdowej?

Chcąc skorzystać z rampy najazdowej pasażer postępuje tak, jak w przypadku opisanym powyżej.

Ważne! Rampy nie możesz otworzyć sam, ani żadna inna osoba, w tym osoba towarzysząca.

 Pamiętaj! Ze względów bezpieczeństwa rampę najazdową w każdym przypadku obsługuje wyłącznie maszynista pociągu WKD.

Masz wątpliwości, potrzebujesz dodatkowych informacji?

Zadzwoń lub sprawdź w Regulaminie spółki WKD.