Zarząd:

  • Michał Panfil - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
  • Hubert Królak - Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomiczno - Finansowych

Rada Nadzorcza:

  • Katarzyna Jędruszczak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Artur Andrysiak - Członek Rady Nadzorczej
  • Angelika Rybak-Gawkowska - Członek Rady Nadzorczej
  • Jan Starzyński - Członek Rady Nadzorczej
  • Agnieszka Stankiewicz - Członek Rady Nadzorczej