Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim została utworzona aktem założycielskim, sporządzonym w dniu 22 grudnia 2000r. w formie aktu notarialnego jako spółka ze 100%-owym udziałem PKP S.A. w kapitale zakładowym. Dnia 29 grudnia 2000r. Spółka została wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Samodzielną działalność gospodarczą rozpoczęła 1 lipca 2001 roku.


Podstawowe zasady funkcjonowania Spółki określa:

Umowa spółki

SKŁAD KONSORCJUM SAMORZĄDOWEGO:

  • Województwo Mazowieckie
  • Miasto Pruszków
  • Miasto Podkowa Leśna
  • Gmina Grodzisk Mazowiecki
  • Gmina Milanówek
  • Gmina Brwinów
  • Gmina Michałowice

KRS 0000116702
Sąd Rejonowy dla m.st.W-wy
XIV Wydział Gospodarczy
NIP 529-16-28-093