"REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT
przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o." (RPO WKD)

 

        Zmiana nr 6 - Uchwała nr 50 Zarządu WKD z dn. 8 sierpnia 2016 r.

  

        Zmiana nr 5 - Uchwała nr 58 Zarządu WKD z dn. 10 grudnia 2015 r.

 

 

        Zmiana nr 4 - Uchwała nr 23 Zarządu WKD z dn. 12 maja 2015r .

 

        Zmiana nr 3 - Uchwała nr 61 Zarządu WKD z dn. 11 czerwca 2014 r.

 

        Zmiana nr 2 - Uchwała nr 13 Zarządu WKD z dn. 18 lutego 2014 r.

        Zmiana nr 1 - Uchwała nr 38 Zarządu WKD z dn. 13 sierpnia 2013 r.

        Uchwała nr 37 Zarządu WKD z dn. 7 sierpnia 2012 r.

       Zmiana nr 1 - zgodnie z Uchwałą nr 36a Zarządu WKD z dn. 4 września 2008 r.
       Zmiana nr 2 - Uchwała nr 40 Zarządu WKD z dn. 29 września 2010r.
       Zmiana nr 3 - Uchwała nr 41 Zarządu WKD z dn. 29 września 2010 r.
       Zmiana nr 4 - Uchwała nr 20 Zarządu WKD z dn. 26 kwietnia 2012 r.