Komisja Europejska przygotowała specjalną stronę internetową, na której znajduje się streszczenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14). m.in. można na niej znaleźć 6 podstawowych praw przysługujących osobom podróżującym koleją:

  • Bezproblemowy zakup biletu
  • Bezpieczne podróżowanie
  • Prawa pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej
  • Informacje o ułatwieniach dla pasażerów niepełnosprawnych
  • Odszkodowanie z tytułu śmierci, obrażeń i odpowiedzialność za bagaż
  • Ochrona pasażera w przypadku niewypełnienia przez przedsiębiorstwa kolejowe ich zobowiązań