Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż od dnia 1 maja 2022 r. zmianie ulegają warunki taryfowe oferty „Przejazdy rodzinne”.

Dotychczas oferta „Przejazdy rodzinne” dedykowana była wyłącznie osobie dorosłej nieposiadającej indywidualnych uprawnień do przejazdów ulgowych, podróżującej z jednym dzieckiem, które nie ukończyło 16 roku życia. Wówczas  z oferty mogły skorzystać tylko dwie osoby – osoba dorosła oraz jedno dziecko, nabywając dla siebie i dziecka bilety jednorazowe z ulgą handlową 50% lub dla siebie bilet z ulgą handlową 50%, a dla dziecka zgodnie z przysługującą mu ulgą ustawową lub handlową.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów WKD, Spółka wprowadza do oferty następujące zmiany:

  • oferta dotyczyć będzie grupy osób od 2 do 5 osób, w tym co najwyżej dwie osoby dorosłe i co najmniej jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia, podróżujące wspólnie pociągiem w tym samym terminie,
  • oferta będzie miała zastosowanie w każdy weekend (sobota, niedziela oraz dni ustawowo wolne od pracy) oraz w czasie ferii zimowych i wakacji letnich (w terminach ustalanych każdorazowo przez Przewoźnika),
  • uprawnione osoby dorosłe, które nie posiadają indywidualnych uprawnień do przejazdów ulgowych, mogą nabyć bilet jednorazowy „tam” lub „tam i z powrotem” z ulgą handlową 50%
  • zmiana zasad nabywania biletów dla dzieci

Dzieci podróżujące z osobą dorosłą w ramach oferty „Przejazdy rodzinne” nabywają bilet jednorazowy „tam” lub „tam i powrót” na podstawie indywidulanych uprawnień do ulg ustawowych lub handlowych lub podróżują na podstawie ważnego biletu okresowego.

Oznacza to, że osoba dorosła nabywa bilet jednorazowy z ulgą handlową 50%, natomiast dziecko nabywa bilet na podstawie indywidualnych uprawnień np. bilet jednorazowy z ulgą ustawową 37%.

Warunki taryfowe oferty „Przejazdy rodzinne” obowiązujące od 1 maja 2022 r.

Zachęcamy do korzystania z przedmiotowej oferty podczas przejazdów pociągami WKD.