AKTUALIZACJA Z DNIA 06.05.2022 ROKU

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż od dnia 10.05.2022 r. obywatele Ukrainy posiadający uprawnienie do nieodpłatnych przejazdów pociągami WKD zobowiązani są do nabycia odpowiedniego biletu na przejazd – Przejazd obywatela Ukrainy.

Bilety dostępne będą w kasach biletowych (informacja o lokalizacji/godzinach otwarcia kas biletowych - https://wkd.com.pl/bilety/informacje-o-zakupie/kasy-biletowe-wkd) oraz stacjonarnych automatach biletowych zainstalowanych na wszystkich stacjach/przystankach WKD.

Bilety wydawane będą na trzy strefy czasowe (I strefa – bilet ważny do 19 minut, II strefa – bilet ważny do 38 minut, III strefa – bilet ważny powyższej 38 minut). Nieodpłatny bilet należy skasować w kasowniku niezwłocznie po wejściu do pociągu.

Podczas kontroli biletów należy okazać bilet jednorazowy skasowany na daną strefę czasową oraz właściwy dokument potwierdzający obywatelstwo Ukrainy.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż od dnia 1 maja 2022 r. wprowadza zmiany w zakresie nieodpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy w pociągach WKD. Obywatel Ukrainy może skorzystać z nieodpłatnych przejazdów, pod warunkiem, że podczas kontroli biletów okaże:

- paszport, który potwierdza przekroczenie granicy (zarówno granicy polskiej jak i innego państwa Unii Europejskiej) 24.02.2022 r. lub później, albo

- dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL wydane po 24 lutego 2022 r., na którym jest wpisane obywatelstwo ukraińskie.

Obywatele Ukrainy, którzy utracili uprawnienie do nieodpłatnych przejazdów pociągami WKD zobowiązani są od dnia 1 maja br. do nabycia odpowiedniego biletu na przejazd.

Nieodpłatne przejazdy w pociągach WKD obowiązują do dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

інформації інформації