W dniu 11 lutego obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Z tej okazji Warszawska Kolej Dojazdowa przypomina jak ważne jest szybkie reagowanie na zdarzenia niebezpieczne na terenie kolejowym oraz podczas podróży. Numer alarmowy 112 jest jedną z podstawowych informacji podanych na żółtych naklejkach zamieszczonych na elementach infrastruktury zlokalizowanych przy przejazdach kolejowo-drogowych na linii WKD.

Warszawska Kolej Dojazdowa podejmuje szereg działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na terenie kolejowym a w szczególności na przejazdach kolejowo-drogowych. W związku z tym Spółka między innymi w 2021 roku, podczas trwania pierwszej edycji kampanii pn. „Twoja bezpieczna WuKaDka”, wspólnie z Urzędem Transportu Kolejowego rozpoczęła procedurę włączenia przejazdów kolejowych znajdujących się na linii WKD do systemu numeru alarmowego 112. Wszystkie czynności zakończyły się pomyślnymi testami przeprowadzonymi wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i na początku 2022 roku przejazdy na linii WKD zostały podłączone do tego systemu. Żółte naklejki z indywidualnym numerem przejazdu oraz numerem alarmowym 112 (należy wybrać w przypadku zagrożenia życia) i numerem awaryjnym do służb WKD (należy zgłaszać usterki nie zagrażające bezpośrednio życiu) zostały zamieszczone na elementach infrastruktury zlokalizowanej przy przejazdach kolejowych, tj. od wewnętrznej strony krzyży św. Andrzeja i na mechanizmach rogatek.

Jak dokonać zgłoszenia na terenie kolejowym WKD?

Zgłaszając na numer alarmowy 112 wypadek na przejeździe kolejowym lub zagrożenie na obszarze kolejowym WKD, należy podać operatorowi numeru alarmowego indywidualny numer przejazdu. Numer ten umieszczony jest u góry żółtej naklejki i składa się z dwóch liter WK oraz siedmiu cyfr. Operator wpisując te dane do systemu teleinformatycznego szybko i precyzyjnie określi lokalizację przejazdu na którym doszło do zdarzenia i będzie mógł powiadomić wszystkie niezbędne dla danego zdarzenia służby ratunkowe. Podczas zgłaszania zdarzenia należy zachować spokój i wykonywać polecenia operatora numeru alarmowego. Nie należy się rozłączać, dopóki operator wyraźnie o tym nie poinformuje. Po zakończonej rozmowie nie należy nigdzie dzwonić bo takie zachowanie utrudni służbom kontakt z osobą zgłaszającą, w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji.

Co zgłaszać na numer alarmowy 112?

 • wypadek,
 • unieruchomiony pojazd na torach kolejowych,
 • przeszkodę na torach, 
 • wszystkie zgłoszenia skutkujące wstrzymaniem ruchu kolejowego,
 • pozostawiony bagaż,
 • zagrożenie terrorystyczne,
 • pożar na terenie kolejowym,
 • uszkodzenie sieci trakcyjnej.

Nie każde zdarzenie na skrzyżowaniu kolejowo- drogowym powinno być zgłoszone na numer alarmowy 112.

Co zgłaszać na numer awaryjny 22 755 70 85 (do dyspozytora WKD)?

 • uszkodzenie, wyłamanie rogatek,
 • uszkodzenie oznakowania przejazdu,
 • ograniczoną widoczność na przejeździe kolejowym,
 • akty przemocy na terenach kolejowych i w pociągach,
 • nieoświetlony peron lub przejazd,
 • akty wandalizmu na terenie kolejowym.

Numer alarmowy 112 to jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy używany w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej, jak również w sieci GSM (telefonów komórkowych) na całym świecie. Został wprowadzony w 1991 roku i został uregulowany dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/22/WE z dnia 7 marca 2002 roku w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej.

Wybranie numeru 112 nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego. Ponadto w niektórych państwach numer 112 można wybrać w telefonie bez karty SIM.

Wybranie numeru 112 z jakiegokolwiek telefonu (stacjonarny, komórkowy, niektórzy operatorzy VoIP) spowoduje połączenie z centrum powiadamiania ratunkowego (CPR). Operator 112 przyjmuje zgłoszenie i przekazuje je za pomocą systemu teleinformatycznego do jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Policji lub Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Numer 112 współdziała z systemem lokalizacji, a po pracach udoskonalenia systemu lokalizacji (platforma lokalizacyjno-informacyjna wraz z centralną bazą danych) w 2010 roku powstał system centrów powiadamiania ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego. Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące. W Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.

 

Nie bój się reagować w przypadku zagrożenia – Ty też możesz kiedyś potrzebować pomocy

Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo podczas podróży!

 

plakat z numerem alarmowym 112