W związku z rozpoczęciem kolejnej fazy inwestycji obejmującej przebudowę peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie przystanku osobowego w Regułach oraz kontynuacją prac w ramach przebudowy stacji Warszawa Zachodnia w okresie 01.07.-14.07.2024 r. bilety okresowe WKD honorowane będą wyłącznie w pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie.

Odpowiedniki dla przystanków/stacji WKD dostępne są w tabeli w dalszej części informacji.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w związku z przebudową stacji Warszawa Zachodnia i wyłączeniem toru nr 2 na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Warszawa Reduta Ordona (całodobowo) oraz rozpoczęciem przez spółkę WKD zadania inwestycyjnego związanego z przebudową peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie przystanku osobowego w Regułach – bilety WKD w okresie 09-30.06.2024 r. honorowane są w:

  • WARSZAWSKIM TRANSPORCIE PUBLICZNYM (DOT. BILETÓW JEDNORAZOWYCH I OKRESOWYCH WKD)

1.  AUTOBUSY:
717 (na odcinku Norwida – Dworzec Zachodni)
817 (Os.Staszica/Pętla - Dworzec Zachodni)
220 (na odcinku WKD Opacz – Ursus-Ratusz)

2.  POCIĄGI SKM
S1 (na odcinku Pruszków – Warszawa Śródmieście)

W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w WTP pasażerowie rozpoczynający podróż środkami transportu uruchamianymi przez WTP (autobusy, kolej miejska SKM) zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu (format dd:mm:rr oraz gg:mm).
Przy określaniu czasu ważności biletu jednorazowego WKD zastosowanie mają Tabele opłat stosowane w przypadku prac remontowych na linii WKD.

  • POCIĄGACH SPÓŁKI KOLEJE MAZOWIECKIE (DOT. TYLKO BILETÓW OKRESOWYCH WKD)

Odpowiednikami dla przystanków/stacji WKD są następujące stacje KM

przystanek/stacja WKD

stacja KM

Grodzisk Maz. Radońska – Grodzisk Maz. Okrężna

Grodzisk Mazowiecki

Brzózki, Kazimierówka, Polesie, Milanówek Grudów

Milanówek

Podkowa Leśna Zach.- Podkowa Leśna Wsch.

Brwinów

Otrębusy

Brwinów/Parzniew

Kanie Helenowskie

Parzniew

Nowa Wieś Warszawska

Parzniew/Pruszków

Komorów, Pruszków, Tworki

Pruszków

Malichy, Reguły, Michałowice

Piastów

Opacz

Warszawa Ursus Niedźwiadek

W-wa Salomea

Warszawa Ursus

W-wa Raków

Warszawa Włochy

W-wa Al. Jerozolimskie, W-wa Reduta Ordona, W-wa Zachodnia

Warszawa Zachodnia

W-wa Ochota

W-wa Ochota

W-wa Śródmieście

W-wa Śródmieście, W-wa Główna