ZAKUP NA STRONIE

 

Podróżni korzystający z usług Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. mogą nabywać bilety jednorazowe i okresowe za pośrednictwem strony www.wkd.com.pl

Za pośrednictwem Internetu można nabyć bilety:

 1. jednorazowe;
 2. okresowe imienne:
  • tygodniowe
  • dwutygodniowe
  • miesięczne
  • kwartalne

Aby dokonać zakupu biletu, w pierwszej kolejności należy wejść na stronę internetową www.wkd.com.pl w celu utworzenia konta użytkownika, a następnie aktywować konto przy pomocy linku otrzymanego w wiadomości e-mail. Po utworzeniu i aktywacji konta można rozpocząć proces zakupu biletu.

Aby zakupić bilet trzeba określić:

 1. Rodzaj biletu
  • jednorazowy
  • okresowy
  • jednorazowy dla kolejarza

W przypadku zakupu biletu jednorazowego należy określić:

 • relację biletu, po której system przypisze właściwą strefę czasową
 • lub wybrać strefę czasową
 • wpisać dane pasażera
 • wybrać rodzaj przysługującej ulgi

W przypadku zakupu biletu okresowego należy:

 • wybrać rodzaj biletu
 • wskazać relację biletu
 • wskazać datę ważności
 • wpisać dane pasażera
 • wybrać rodzaj przysługującej ulgi

Zakup biletów jednorazowych oraz okresowych można dokonać wyłącznie po zalogowaniu się do konta. Bilety jednorazowe oraz okresowe można nabywać w przedsprzedaży, w przypadku biletów okresowych obowiązuje 7-dniowa przedsprzedaż.  

Zakupione bilety jednorazowe i okresowe należy aktywować przed podróżą lub ustawić datę i godzinę, o której bilet ma zostać aktywowany.

Płatności za bilety realizowana jest za pośrednictwem systemu Przelewy24 z wykorzystaniem szybkich przelewów online, Blik lub kart płatniczych organizacji takich jak Visa i MasterCard. Zakupione bilety internetowe udostępniane są poprzez stronę internetową w formie pliku pdf do samodzielnego wydruku lub okazania na ekranie urządzenia mobilnego.

Strona internetowa do sprzedaży biletów jest dostosowana do obsługi na urządzeniach mobilnych.

Kontrola biletów

Bilety internetowe są biletami imiennymi, podczas kontroli należy okazać wydrukowany bilet lub okazać go na ekranie urządzenia mobilnego wraz z dokumentem ze zdjęciem, którego dane zostały zamieszczone na bilecie.

Zwrot biletu

Za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży można dokonać zwrotu zakupionego biletu internetowego okresowego  - automatycznie za pośrednictwem systemu w terminach zgodnych z §13 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO WKD).

W przypadku zwrotu biletu okresowego, do którego wystawiona została Faktura VAT, zwrot następuje na pisemny wniosek pasażera złożony do WKD.

Bilety jednorazowe nie podlegają zwrotowi.

Reklamacje

Użytkownik po stwierdzeniu nieprawidłowości związanej z transakcją dotyczącą zakupu biletu internetowego powinien wnieść reklamację do Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o., ul. St. Batorego  23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, bądź na adres e-mail: rTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w dowolnej kasie biletowej WKD.

Reklamacja powinna odpowiadać warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z dnia 7 marca 2006 r. Nr 38, poz. 266).

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, w ciągu 30 dni od daty wpływu.

Regulaminy

Regulamin internetowej sprzedaży biletów WKD jest dostępny na stronie internetowej.

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy RPO-WKD.

Regulaminy

Wszelkie pytania, uwagi oraz sugestie związane z zakupem biletów za pośrednictwem strony www.wkd.com.pl prosimy zgłaszać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.