"REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o." (RPO WKD)

RPO WKD obowiązujący od 1 marca 2024r.

Zmiana nr 10 - Uchwała nr 16 Zarządu WKD z dn. 21 lutego 2024r.

RPO WKD obowiązujący od 2 sierpnia 2023r. do 29 lutego 2024r.

Zmiana nr 9 - Uchwała nr 70 Zarządu WKD z dn. 26 lipca 2023r.

RPO WKD obowiązujący od 20 lutego 2023r. do 1 sierpnia 2023r.

Zmiana nr 8 - Uchwała nr 11 Zarządu WKD z dn. 8 lutego 2023r.

RPO WKD obowiązujący od 20 czerwca 2022r. do 19 lutego 2023r.

Zmiana nr 7 - Uchwała nr 65 Zarządu WKD z dn. 6 czerwca 2022r.

RPO WKD obowiązujący od 15 sierpnia 2016r. do 19 czerwca 2022r.

Zmiana nr 6 - Uchwała nr 50 Zarządu WKD z dn. 8 sierpnia 2016r

RPO WKD obowiązujący od 21 grudnia 2015 r. do 14 sierpnia 2016 r. wersja archiwalna

Zmiana nr 5 - Uchwała nr 58 Zarządu WKD z dn. 10 grudnia 2015 r.

RPO WKD obowiązujący od 18 maja 2015 r. do 20 grudnia 2015 r. wersja archiwalna

Zmiana nr 4 - Uchwała nr 23 Zarządu WKD z dn. 12 maja 2015r .

RPO WKD obowiązuje od 16 czerwca 2014 r. do 17 maja 2015 r. wersja archiwalna

Zmiana nr 3 - Uchwała nr 61 Zarządu WKD z dn. 11 czerwca 2014 r.

RPO WKD obowiązujący od 1 marca 2014 r. do 15 czerwca 2014 r. wersja archiwalna 

Zmiana nr 2 - Uchwała nr 13 Zarządu WKD z dn. 18 lutego 2014 r.

RPO WKD obowiązujący od 13 sierpnia 2013 r. do 28 lutego 2014 r. wersja archiwalna

Zmiana nr 1 - Uchwała nr 38 Zarządu WKD z dn. 13 sierpnia 2013 r.

RPO WKD obowiązujący od 7 sierpnia 2012 r. do 12 sierpnia 2013 r. wersja archiwalna

Uchwała nr 37 Zarządu WKD z dn. 7 sierpnia 2012 r.

RPO WKD obowiązujący do 6 sierpnia 2012 r. wersja archiwalna

Zmiana nr 1 - zgodnie z Uchwałą nr 36a Zarządu WKD z dn. 4 września 2008 r.

Zmiana nr 2 - Uchwała nr 40 Zarządu WKD z dn. 29 września 2010r.

Zmiana nr 3 - Uchwała nr 41 Zarządu WKD z dn. 29 września 2010 r.

Zmiana nr 4 - Uchwała nr 20 Zarządu WKD z dn. 26 kwietnia 2012 r.