Postanowienia ogólne o przejazdach grupowych

  1. Ulgi dla przejazdów grupowych dotyczą grup, zorganizowanych przez szkoły (uczelnie) oraz inne podmioty (np. biura podróży, zakłady pracy, parafie, zrzeszenia, stowarzyszenia, placówki opiekuńcze itp.)
  2. Stosowanie opłat ulgowych uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w postanowieniach szczególnych dla każdego rodzaju przejazdów grupowych.
  3. WKD może wyłączyć ze stosowania ulgi niektóre pociągi, jeżeli jest to uzasadnione frekwencją zbliżoną do 100%.