Przejazdy uczestników zjazdów (rajdów)

Uprawnieni

Uczestnicy zjazdów (rajdów) zwoływanych w celach naukowych, kulturalno-oświatowych, religijnych, społecznych, politycznych, turystycznych, sportowych itp. zamieszkali poza miejscem zjazdu (rajdu).

Zakres ważności

 1. Ulgę stosuje się we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy od stacji/przystanku właściwej/go dla miejsca zamieszkania uczestnika zjazdu (rajdu) do stacji/przystanku miejscowości, w której odbywa się zjazd (rajd) i z powrotem lub tylko od stacji/przystanku miejscowości, w której odbywa się zjazd (rajd) do stacji/przystanku pierwotnego wyjazdu na zjazd (rajd);
 2. Termin ważności ulgi ustala się każdorazowo.

Warunki stosowania i opłaty

   1. Do przejazdu co najmniej 40 uczestników zjazdu lub co najmniej 20 uczestników rajdu stosuje się opłaty ulgowe ze zniżką 50%;
   2. Opłaty za przejazd, o których mowa w pkt 1 podane są w Załączniku do TOB-WKD.
   3. W celu uzyskania ulgi, o której mowa w pkt 1 – organizacja zwołująca zjazd (rajd) powinna zwrócić się co najmniej 7 dni przed zamierzonym terminem zjazdu (rajdu) do WKD, z pisemnym wnioskiem, złożonym:
   4. O przyznaniu ulgi WKD zawiadamia organizatora zjazdu (rajdu);
   5. W razie uwzględnienia przez WKD wniosku, o którym mowa w pkt 3, ulgę stosuje się na podstawie „Karty uczestnictwa w zjeździe (rajdzie)” dostępnej na stronie internetowej WKD, wydawanej bezpłatnie w siedzibie spółki WKD (Wydział Sprzedaży Usług) lub przesyłanej drogą elektroniczną na pisemną prośbę podróżnego, kierowaną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   6. Organizator zjazdu (rajdu) zobowiązany jest wypełnić należycie wszystkie pozostałe rubryki w kartach uczestnictwa – przed wydaniem ich uczestnikom zjazdu (rajdu);
   7. Wypełnioną/e kartę/y uczestnictwa w zjeździe (rajdzie) należy złożyć osobiście w siedzibie spółki WKD (Wydział Sprzedaży Usług) co najmniej na 24 godziny przed zamierzonym terminem zjazdu (rajdu).
   8. Uprawnienie do ulgi poświadcza WKD (Wydział Sprzedaży Usług) poprzez wpisanie na "Kartach uczestnictwa w zjeździe (rajdzie)" – daty i numeru zarządzenia o przyznaniu ulgi, terminu ważności oraz stacji/przystanku miejsca zjazdu (rajdu).
   9. Rozdział kart uczestnictwa między uczestników zjazdu (rajdu) przeprowadza organizator zjazdu (rajdu). Karty uczestnictwa mogą być wydawane wyłącznie uczestnikom zjazdu (rajdu);
   10. Karta uczestnictwa ważna jest tylko z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej;
   11. Za wystawienie karty uczestnictwa osobie nieuprawnionej, wystawca odpowiada na równi z osobą korzystającą bezprawnie z tej karty;
   12. Przewoźnikowi przysługuje prawo kontroli właściwego wystawienia i wydawania kart uczestnictwa.