Przejazdy wycieczek szkolnych

Uprawnieni

 1. uczniowie do ukończenia 16 roku życia,
 2. uczniowie w wieku powyżej 16 lat i studenci wyższych uczelni – do ukończenia 26 roku życia,
 3. opiekunowie towarzyszący w podróży osobom wymienionym w pkt 1,
 4. przewodnicy towarzyszący w podróży osobom wymienionym w pkt 2.

Zakres ważności

Ulgę stosuje się we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy, w relacjach wskazanych w „Zgłoszeniu przejazdu wycieczki szkolnej” w czasie roku szkolnego (akademickiego).

Warunki stosowania i opłaty

 1. Dla grup zorganizowanych przez szkoły lub uczelnie, złożonych co najmniej z 10 osób, nie wliczając opiekunów (przewodników), stosuje się ulgę 50%;
 2. Opłaty pobiera się za rzeczywistą liczbę uczestników wycieczki szkolnej, najmniej jednak za 10 osób;
 3. Opłaty za przejazd, o których mowa w pkt 1 – 2 podane są w Załączniku do TOB-WKD.
 4. Opiekunowie uczniów do ukończenia 16 roku życia korzystają z bezpłatnego przejazdu pod warunkiem, że ich liczba nie przekracza jednego opiekuna na każde 10 płacących za przejazd osób. Jeżeli liczba osób dorosłych, towarzyszących uczniom jest większa – stosuje się wobec nich ulgę 50%;
 5. Przewodnicy uczniów w wieku powyżej 16 lat/studentów wyższych uczelni do ukończenia 26 roku życia korzystają z bezpłatnego przejazdu pod warunkiem, że ich liczba nie przekracza jednego przewodnika na każde 10 płacących za przejazd osób, nie więcej jednak jak trzech na grupę. Jeżeli liczba przewodników, towarzyszących uczniom (studentom) jest większa – stosuje się wobec nich ulgę 50%;
 6. Ulgę stosuje się na podstawie pisemnego „Zgłoszeniu przejazdu wycieczki szkolnej”, dostępnego na stronie internetowej WKD, wydawanego bezpłatnie w siedzibie spółki WKD (Wydział Sprzedaży Usług) lub przesyłanego drogą elektroniczną na pisemną prośbę podróżnego, kierowaną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Wypełnione zgłoszenie przejazdu wycieczki szkolnej należy złożyć osobiście w siedzibie spółki WKD (Wydział Sprzedaży Usług) co najmniej na 24 godziny przed zamierzonym terminem wyjazdu.
 8. Na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w pkt 7 kasa biletowa w siedzibie spółki WKD (Wydział Sprzedaży Usług) wydaje ulgowe bilety jednorazowe na przejazd w strefie czasowej, obejmującej relacje wskazane w tym zgłoszeniu. Godziny pracy kasy biletowej w siedzibie spółki WKD zamieszcza się na stronie internetowej WKD;
 9. Po wejściu do pociągu osoba odpowiedzialna za grupę zobowiązana jest bezzwłocznie skasować bilety.
 10. W czasie kontroli osoba odpowiedzialna za grupę – oprócz skasowanych biletów – powinna okazać wypełnione "Zgłoszenie przejazdu wycieczki szkolnej", które poświadcza uprawnienie do ulgi.