Przewóz rzeczy

Przewóz rzeczy

Podróżny (w tym dziecko powyżej 7 roku życia) posiadający ważny bilet na przejazd może przewozić w pociągu WKD bezpłatnie rzeczy, których masa nie przekracza 20 kg. W przypadku dziecka do lat 4 posiadającego ważny bilet na przejazd norma ta wynosi 10 kg.

Bezpłatny przewóz rzeczy obejmuje m.in.:

 • bagaż podręczny (np. torebkę, plecak)
 • złożoną hulajnogę (której gabaryty odpowiadają wielkości roweru)
 • składaną hulajnogę dziecięcą (wielkości bagażu podręcznego)
 • złożony wózek dziecięcy

Do rozmieszczania rzeczy, o których mowa powyżej podróżny ma prawo rozporządzać przestrzenią nad i pod miejscem, które zajmuje.

Ponadto w ramach bagażu podręcznego podróżny może przewozić rzeczy, których właściwości, zamknięcie, objętość i masa powalają na łatwe i niepowodujące szkód przenoszenie oraz umieszczanie ich w przeznaczonych do tego miejscach.

Zabronione jest umieszczanie rzeczy na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

Na przewóz rzeczy przewożonych bezpłatnie nie wymaga się zakupu biletu.


Ponadto podróżny posiadający ważny bilet na przejazd może zabrać ze sobą o pociągu WKD odpłatnie rzeczy, których masa nie przekracza 30 kg, o ile ze względu na swoje na rozmiary nie utrudniają przejazdu innym podróżnym.

Odpłatny przewóz rzeczy obejmuje m.in:

 • sprzęt sportowy
 • rzeczy gospodarstwa domowego
 • niezłożoną hulajnogę, której gabaryty odpowiadają wielkości roweru

Odpłatny przewóz rzeczy możliwy jest pod warunkiem, że:

 • przewożone są w miejscach odpowiednio do tego oznaczonych – zgodnie 10 RPO-WKD
 • nie utrudniają przejazdu innym podróżnym
 • nie narażają na szkodę osób trzecich i ich mienia
 • nie powodują uszkodzeń lub zanieczyszczeń wagonu

Odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z przewozem rzeczy ponosi podróżny.

Na przewóz rzeczy o masie do 30 kg wydaje się:

 • jednorazowy wg taryfy normalnej na odpowiednią strefę czasową wg rozkładowego czasu przejazdu pociągu WKD

Ceny w/w biletów podane są w Załączniku do TOB-WKD.

Zamiar odpłatnego przewozu w/w rzeczy podróżny zobowiązany jest zgłosić w kasie biletowej WKD przed rozpoczęciem podróży lub maszyniście niezwłocznie po wejściu do pociągu.